Kwaliteit

CHV Trading Company heeft diverse certificaten dat de kwaliteit van onze producten waarborgt.

Zo hebben we het certificaat GlobalG.A.P., GMP+ en voor onze biologische producten SKAL. Voor onze actuele certificaten kunt u contact opnemen via chvenlo@chvenlo.nl.

 

 

De GlobalGAP norm is vooral bedoeld om de consumenten vertrouwen te geven in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd in de agrarische sector. Concrete doelen hierin zijn o.a. het minimaliseren van de schadelijke milieueffecten van agrarische bedrijven, het verminderen van het gebruik van chemische middelen, en een verantwoorde aanpak van de gezondheid en veiligheid van personeel alsmede het welzijn van dieren.

GMP+ FSA staat voor GMP+ Feed Safety Assurance en is een kwaliteitsborgingsysteem voor de diervoeder sector. De veiligheid van diervoeder staat centraal als onderdeel van voedselveiligheid. De gedachte hierachter is dat voer voor dieren en voedsel voor de mens niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Stichting Skal Biocontrole is een onafhankelijke organisatie voor het toezicht op de biologische productie in Nederland. Doelstelling van Skal is het bevorderen van de juiste aanduiding van biologisch voortgebrachte producten. Het gaat er om dat wat “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is.